Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
Δήμου Αχαρνών "ΑΡΩΓΗ"

Εκτελούνται εργασίες αναβάθμισης της ιστοσελίδας!
(η ιστοσελίδα θα είναι σύντομα διαθέσιμη)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
Δήμου Αχαρνών "ΑΡΩΓΗ" προς δυνητικά ωφελούμενους

Το Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών «Αρωγή» προσκαλεί τους δυνητικά
Ωφελούμενους
να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής για το Πρόγραμμα με τίτλο πράξης:
«Συνέχιση Λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στο Δήμο Αχαρνών».

Στο πρόγραμμα δύνανται να υπαχθούν άτομα με νοητική αναπηρία άνω των 18 ετών.

Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών "ΑΡΩΓΗ"

Πλαταιών 23Α & Μπόσκιζας, 13679, Αχαρνές

Τ: 210 2404 444 | Ε: kdap.arogi@gmail.com

Βαμβακάρειο Ίδρυμα - Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Μενελάου Λουντέμη 34, 13675, Αχαρνές
Τ: 210 2464 389 | Ε: vamvakario@gmail.com